Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1266. Sklep o javni razgrnitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenih pogojih (PUP) za Občino Mislinja, stran 3057.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenih pogojih (PUP) za Občino Mislinja
1.
Javno se razgrne Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja, ki ga je izdelal ZUM, Urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., Maribor, številka naloge: 8005.
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je sprememba režima urejanja območja v Mislinji na parc. št. 739/58 in delno 739/3, k.o. Mislinja, tako da bo možno na slednjem graditi v skladu s PUP, ki veljajo na sosednjem območju Mi2 (Gozdarska cesta), ter dopolnitev meril in pogojev, ki veljajo v morfološki enoti Pu1, ki pokriva naselje obstoječih počitniških hiš Pungart, parc. št. 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/7, 1110/8, 1110/9, 1110/10, 1110/11, 1110/12, 1110/13, 1110/14, 1110/15, 1110/16, 1110/17, 1110/18, 1110/19, 1110/20, 1110/21, 1110/22, 1110/23, 1110/24, 1110/25, 1110/26, 1110/27, 1110/28, 1110/29,1110/30, 1110/31, 1110/32, 1110/33, 1110/34, 1110/35, 1110/36, 1110/61 in 1110/92, vse k.o. Šentilj pod Turjakom, tako da se dopusti izraba podstrešij in oblikovanje frčad ter gradnja prizidkov na južni strani objektov v kletni etaži.
2.
Predlog bo javno razgrnjen v času od 4. 4. 2008 do 5. 5. 2008 v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predloga.
Javna obravnava bo v sredo, 23. aprila 2008 ob 15. uri v sejni sobi Občine Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja.
3.
Vse zainteresirane fizične in pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo svoje pripombe in predloge, ki se vpišejo v knjigo pripomb, lahko pa se pošljejo pismeno na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja, s pripisom: Pripombe in predlogi PUP. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve ob 15. uri.
4.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mislinja.
Št. 3505-01/2006
Mislinja, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost