Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1265. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada CERO, stran 3056.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US), 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 20. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada CERO
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad Mestne občine Kranj kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Kranj.
2. člen
(Namen proračunskega sklada)
Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo sredstva za izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju: proračunski sklad CERO).
Sredstva proračunskega sklada CERO se bodo uporabljala za ustanovitev in zagon gospodarske družbe, ki bo upravljala s Centrom za ravnanje z odpadki.
3. člen
(Čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen)
Proračunski sklad CERO se ustanovi za čas do ustanovitve gospodarske družbe iz drugega člena odloka.
4. člen
(Viri financiranja proračunskega sklada)
S tem odlokom se kot namenski prihodki proračunskega sklada CERO določijo:
– proračunska sredstva, ki jih Mestna občina Kranj zagotavlja v proračunu za namen iz 2. člena tega odloka,
– namenski prejemki proračuna (iz cene odvoza odpadkov na deponijo),
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– namenski prejemki občin sofinancerk,
– namenski prejemki državnega proračuna,
– prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
– sredstva iz naslova namenskih donacij,
– drugi viri.
5. člen
(Pokrivanje obveznosti proračunskega sklada)
Obveznosti proračunskega sklada CERO se pokrivajo iz sredstev sklada na osnovi finančnega načrta.
6. člen
(Izplačila v breme proračunskega sklada)
Izplačila v breme proračunskega sklada CERO se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada. Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
7. člen
(Uporaba sredstev proračunskega sklada)
Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.
8. člen
(Upravljanje proračunskega sklada)
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada CERO je pristojen župan Mestne občine Kranj ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen
(Prenehanje proračunskega sklada)
Proračunski sklad preneha, ko je dosežen namen za katerega je ustanovljen, ali če ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen, ali če proračunska sredstva ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena, ali s potekom časa za katerega je ustanovljen.
Ugotovitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme svet Mestne občine Kranj s sklepom.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2008-46/01
Kranj, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti