Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1259. Sklep o ceni za vodenje in koordinacijo storitve »pomoč družini na domu«, stran 3049.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07), ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB, 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. seji dne 17. 3. 2008 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Cena za vodenje in koordinacijo storitve »pomoč družini na domu«, ki jo izvaja Center za socialno delo Zagorje ob Savi kot javno službo, znaša 1,49 € na efektivno uro.
2.
Cena storitve za neposredno socialno oskrbo znaša 10,01 € na efektivno uro. Cena storitve za neposredno socialno oskrbo se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine za 6,01 € in za subvencijo iz sredstev državnega proračuna za 1,01 € tako, da znaša cena za uporabnika 2,99 € na efektivno uro.
3.
Center za socialno delo Zagorje ostaja izvajalec javne službe »pomoč na domu«, pri čemer se pogodbeno razmerje za opravljanje javne službe pomoč na domu z izvajalcem podaljša do 10. marca 2011.
4.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod številko 122-5/07, z dne 29. 3. 2007. Cene iz 1. in 2. točke tega sklepa se uporabljajo od 1. 4. 2008 dalje.
Št. 122-5/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost