Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1258. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi, stran 3048.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 12/05), ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 10. redni seji dne17. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije v Vrtcu Zagorje ob Savi
1.
Cene predšolskih programov v vseh enotah Vrtca Zagorje znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|    Program    |    Cena    |Cena za starše s |
|            | po metodologiji  |   popusti   |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Dnevni program za   |   425,15 €   |  396,66 €   |
|1. starostno obdobje  |          |         |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Poldnevni program za  |   367,89 €   |  297,49 €   |
|1. starostno obdobje  |          |         |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Dnevni program za   |   332,31 €   |  325,79 €   |
|2. starostno obdobje  |          |         |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
|Poldnevni program za  |   277,98 €   |  277,27 €   |
|2. starostno obdobje  |          |         |
+-----------------------+--------------------+-----------------+
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
Cena programa za otroke, ki obiskujejo vrtec vsak drugi teden, znaša 50% cene programa, ki ga otrok obiskuje.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje, ki obiskujejo enote Vrtca Zagorje, popusti ne veljajo.
2.
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo skupno 36,96 € mesečno.Od tega: zajtrk 0,38 €, kosilo 1,06 € in popoldanska malice 0,32 €. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega v mesecu, so starši dolžni poravnati 50% cene programa brez stroškov živil.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom rezervacije in ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, lahko starši uveljavijo rezervacijo le v primeru, če občina stalnega prebivališča otroka pisno soglaša, da bo pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa po metodologiji.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, pod št. 602-137/05, z dne 17. 12. 2005.
6.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2008 dalje.
Št. 602-2/2008
Zagorje ob Savi, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost