Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1254. Sklep o javni razgrnitvi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM«, stran 3044.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 94/07 VLS-UPB2) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02, 118/07) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM«
I.
Javno se razgrne Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta »VBM« (stanovanjsko poslovni prizidek Mestni trg 7), ki ga je na podlagi sprejetega Sklepa o začetku priprave prostorskega akta št. 3500-0012/2007 z dne 23. 10. 2007 izdelalo podjetje Biro 2001, pod številko 31/07-OPPN januar 2008.
II.
Predlog iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.
Javna razgrnitev traja 30 dni od veljave sklepa.
III.
V času javne razgrnitve, ki bo trajala od 4. 4. 2008 do 4. 5. 2008 lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku odloka v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
Prav tako bo v času javne razgrnitve organizirana javna obravnava, katera bo v sredo 23. 4. 2008 ob 16. uri v sejni sobi I Občine Slovenske Konjice.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan na podlagi objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0012/2007
Slovenske Konjice, dne 21. marca 2008
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost