Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika, stran 3035.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98, 50/98 in 97/07) se v točki II. Dejavnost vrtca spremeni 3. člen tako, da glasi:
»Dejavnost vrtca je:
P/85.100 Predšolska vzgoja
P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
C/16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C/18.110 Tiskanje časopisov
C/18.120 Drugo tiskanje
C/18.130 Priprava za tisk in objavo
H/49.320 Obratovanje taksijev
H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
I/55.209 Druge nastavitve za krajši čas
I/56.290 Druga oskrba z jedmi
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/93.190 Druge športne dejavnosti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2007
Metlika, dne 19. marca 2008
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost