Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1239. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig, stran 3029.

Na podlagi 3. in 14., 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/069 – ZJZP) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06, 124/07, 18/08) je Občinski svet Občine Ig na 11. seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
1. člen
14. člen Odloka gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 95/96, 69/06) se spremni in se glasi:
»Dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka lahko opravlja režijski obrat ali občina podeli koncesijo za opravljanje javne službe.
Režijski obrat lahko s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti drugemu izvajalcu, ki je za tako dejavnost registriran in usposobljen.«
2. člen
16. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig se črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033/001/2008
Ig, dne 20. marca 2008
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost