Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1236. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje, stran 3028.

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 26. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje znašajo od 1. 4. 2008 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja            449,98 EUR
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja           353,96 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 2,00 EUR na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi.
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60% plačila po odločbi.
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila po odločbi.
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi.
Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80% plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60% plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50% plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40% plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa.
Ta način obračunavanja plačila staršev, v primeru odsotnosti otrok, velja tudi za zavode izven Občine Grosuplje, kjer so v varstvu otroci iz Občine Grosuplje.
3. člen
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah vrtca od 16.30 do 17. ure. Staršem se zaračunava dodatno varstvo otrok v višini 2,00 EUR za vsako prisotnost otroka v času od 16.30 do 17. ure. Zaradi organizacije dela morajo starši potrebo po dodatnem varstvu pisno napovedati en teden pred prvo prisotnostjo otroka izven obratovalnega časa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2008
Grosuplje, dne 26. marca 2008
Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost