Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1234. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna, stran 3027.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 54/07) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 14. seji dne 19. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 78/02) se črta 3. člen.
2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Vračanje se izvede ob upoštevanju višin sredstev, kot jih bo Občina Dobrna prejela s poravnav sklenjenih z Državnim pravobranilstvom RS št. NT-CE-A07-6059/2004-5-LJ-TU in št. NT CE-A07-829/2007-LJ-7-T.«.
3. člen
Prvi stavek prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da po spremembi glasi:
»Vračanje se izvede tako, da neposredni upravičenec do vračila z lokalno skupnostjo sklene poravnavo.«
Tretji stavek četrtega odstavka 6. člena se črta.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0003/2008
Dobrna, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost