Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1232. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2008, stran 3025.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) in 11. člena Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 36/07) je Občinski svet Občine Dobje na 10. redi seji dne 28. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2008
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2008, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2008, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2007.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2008 dalje.
Št. 410-0004/2008-01
Dobje, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

AAA Zlata odličnost