Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1230. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas, stran 3023.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 92/05, 111/05, 93/05, 120/06 in 126/07), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 14/07 in 21/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 17. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1346/3 k.o. Pavlova vas
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1346/3 – cesta v izmeri 587 m2, pripisani pri vl. št. 388 k.o. Pavlova vas.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-27/2006
Brežice, dne 17. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost