Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1228. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 3020.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 3
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 2 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 1. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede in znašajo:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|   Tarifni razred   | Najnižja mesečna| Najnižja osnovna|
|             | osnovna plača |  plača na uro |
|             +-----------------+-----------------+
|             |    EUR    |    EUR    |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|I. Enostavna dela     |   422,82   |    2,43   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|II. Manj zahtevna dela  |   466,32   |    2,68   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|III. Srednje zahtevna dela|   513,30   |    2,95   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|IV. Zahtevna dela     |   584,64   |    3,36   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|V. Bolj zahtevna dela   |   638,58   |    3,67   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VI. Zelo zahtevna dela  |   744,72   |    4,28   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VII. Visoko zahtevna dela |   871,74   |    5,01   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VIII. Najbolj       |   997,02   |    5,73   |
|zahtevna dela       |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|IX. Izjemno pomembna,   |   1.176,24  |    6,76   |
|najbolj zahtevna dela   |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
S tem je izvedena dodatna uskladitev najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi za leto 2007 zaradi nepredvideno visoke inflacije v letu 2007.
2. Stranke te KP priporočajo, da se za realno rast plač iz naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali v kombinaciji obeh.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2007 se poveča za 2,5% glede na znesek za leto 2006 in do določitve zneska regresa za leto 2008 znaša 620,20 €.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
2. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje, razen 3. točke tarifne priloge 1 v tem dodatku, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2007.
Ljubljana, dne 5. marca 2008
za Gospodarsko zbornico Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora
za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
Sindikat kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 17. 3. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/10 o tem, da je Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti