Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1222. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 2975.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05 in 120/07) se v 21. členu v prvem odstavku besedilo »50 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »40 tisoč eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »50 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »200 tisoč eurov«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-15/2008/3
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2008-1611-0043
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost