Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1215. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 2972.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07), 1. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
I.
Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov.
II.
V Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo:
Na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez izmed nacionalnih športnih zvez članic Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez:
1. dr. Edvard KOLAR
2. Tomislav LEVOVNIK
3. Dušan ŠEŠOK
4. Janez ŽIVKO
5. ............................
6. ............................
7. ............................
Na predlog Univerze v Ljubljani – Fakultete za šport:
8. dr. Milan ŽVAN
Na predlog Javnega zavoda za šport RS – Inštituta za šport:
9. Peter DEBELJAK
Na predlog Združenja občin Slovenije:
10. Uroš BREŽAN
Na predlog Skupnosti občin Slovenije:
11. Leopold KREMŽAR
Na predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport izmed predlogov različnih športnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu, od tega:
– iz občinskih športnih zvez:
12. Bojan ŽMAVC, Športna zveza Nova Gorica
13. ........................, ...........................................
– iz športnih zvez, ki niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez:
14. Mirko UKMAR, Športna unija Slovenije
– izmed športnih organizacij, ki niso predlagane od drugih upravičenih predlagateljev:
15. Zmago JELINČIČ PLEMENITI, Letalska zveza Slovenije
16. dr. Aleks Leo VEST, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
17. dr. Peter KUKOVICA, Atletska zveza Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/25
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1965-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost