Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1214. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 2971.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07), 1. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. marca 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I.
Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 30 članov.
Dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije, 28 članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog v drugem odstavku 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije navedenih predlagateljev.
II.
V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let imenujejo:
Na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije iz vrst reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so vpisane v register ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo:
1. Mateja DE REYA, Združenje multiple skleroze Slovenije
2. Franc DONKO, Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije
3. mag. Marjan HUDOMALJ, Društvo revmatikov Slovenije
4. Midhet HUSKIČ, Društvo študentov invalidov Slovenije
5. Dane KASTELIC, Zveza paraplegikov Slovenije
6. Franc KAUČIČ, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije
7. Ivan KOŠAK, Društvo laringektomiranih Slovenije
8. Miran KRAJNC, Zveza delovnih invalidov Slovenije
9. Jože OKOREN, Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
10. mag. Vladimir PEGAN, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije
11. Drago ŠAJN, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
12. Boris ŠUŠTARŠIČ, Društvo distrofikov Slovenije
13. mag. Veronika TRDAN, Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave
14. dr. Katja VADNAL, Zveza Sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
15. Alojz VOLC, Društvo paralitikov Slovenije – PARAS
16. .........................., ............................
Na predlog Rdečega križa Slovenije:
17. Borut MIKLAVČIČ
Na predlog Slovenske Karitas:
18. ...................................
Na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
19. ....................................
Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
20. Dragica BAC
21. Srečko BRUMEN
22. mag. Nataša DERNOVŠČEK HAFNER
23. Franc DOLENC
24. mag. Geza FILO
25. mag. Tone KLADNIK
26. Gregor KOBAL
27. mag. Nace KOVAČ
28. dr. Borut ŠTABUC.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/96-21/62
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1964-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost