Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2008 z dne 31. 3. 2008

Kazalo

1203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-A), stran 2969.

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOJF-1), 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 27. marca 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-A)
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Javne uslužbence na položaje: namestnika generalnega sekretarja, namestnika generalnega sekretarja – direktorja in vodje zakonodajno-pravne službe imenuje Mandatno-volilna komisija na predlog generalnega sekretarja.
Javnega uslužbenca na položaj vodje kabineta imenuje Mandatno-volilna komisija na predlog predsednika državnega zbora.
Javnega uslužbenca na položaj sekretarja poslanske skupine imenuje generalni sekretar na predlog vodje poslanske skupine.
Javne uslužbence na druge položaje imenuje generalni sekretar.«.
2. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Manjše spremembe sistemizacije so spremembe oziroma dopolnitve sistemizacije, ki se ne nanašajo na več kot 50 delovnih mest ter hkrati v obdobju koledarskega leta ne na več kot 15% delovnih mest glede na stanje 1. januarja tekočega leta.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-03/89-1/54
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EPA 1967-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti