Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2008 z dne 25. 3. 2008

Kazalo

1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije, stran 2717.

Na podlagi četrtega odstavka 89. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 2. člena Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 114/03 in 122/07) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/02) v 2. členu se za besedami »pripadniki Civilne zaščite Republike Slovenije« doda besedilo »in javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
2. člen
V 3. členu se za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– zaščitna obleka,«
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku beseda »oranžne« nadomesti z besedo »temnomodre«.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Delovno uniformo sestavljajo kapa, bluza, hlače s pasom (dolge, kratke), srajca, kratka majica, majica z ovratnikom (kratki in dolgi rokavi), vetrovka, nogavice, letni in zimski čevlji oziroma pol škornji ter opasač z oprtačem. Delovna uniforma je temnomodre barve in izdelana iz mešanice tkanin, ki omogoča enostavno vzdrževanje in udobno nošenje. Uniforma in njeni posamezni deli ne smejo biti vir nastanka elektrostatičnega naboja.«.
V četrtem odstavku se na koncu besedila doda besedilo »Kratke hlače so temnomodre barve.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Majica z ovratnikom je modre barve, ima dolge ali kratke rokave in je izdelana kot »polo« majica. Na sprednji levi prsni stani je lahko prišit žep na katerem je oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Če majica nima žepa, je oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije odtisnjena na levi prednji strani prsi. Na majici je lahko na levem rokavu pod ramenskim šivom oznaka v obliki zastave Republike Slovenije.«.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo osmi, deveti in deseti odstavek.
V novem desetem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Letni čevlji so praviloma črne barve in segajo pod gleženj. Zimski čevlji so praviloma črne barve, visoki in segajo nad gleženj. Pol škornji so črni. Čevlji in pol škornji se zavezujejo z vezalkami. Nogavice so letne in zimske v črni ali modri barvi.«.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Zaščitna obleka je gasilska zaščitna obleka, zaščitni kombinezon za uporabo motorne žage ali druge opreme oziroma vsaka druga obleka, ki uporabnika ščiti pred mehanskimi, temperaturnimi, kemijskimi ali drugimi poškodbami, zaščitne rokavice, ščitniki, zaščitna očala in druga pripadajoča oprema, ki skupno z zaščitno obleko pripadnika varuje pred enim ali več tveganji za njegovo varnost in zdravje.
Vrsta zaščitne reševalne obleke se določi za posamezne enote, službe ali sestave glede na njihove naloge in način delovanja.«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Dodatna oblačila k uniformam Civilne zaščite Republike Slovenije so:
– jakna,
– brezrokavnik,
– pulover,
– hlače s podaljškom,
– termo perilo,
– rokavice,
– nadhlače,
– podkapa,
– zimska kapa,
– termo nogavice.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Jakna je športnega kroja temnomodre barve in izdelana iz materiala, ki omogoča udobno nošenje v vetrovnem in deževnem vremenu. Na prsnem delu je na levi in na desni strani notranji žep, ki se zapira z zadrgo. Na sredini levega prsnega žepa je sprimni trak za položajne oznake, nad njim pa sprimni trak z napisom CIVILNA ZAŠČITA. Na desni strani prsnega dela je sprimni trak za ime in priimek. Spredaj se jakna zapenja z zadrgo. Na levem rokavu je oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
Za novim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Zimska kapa je temnomodre barve in izdelana iz materialov, ki varujejo pred mrazom in vetrom.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
7. člen
V 9. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pripadniki Civilne zaščite, ki so napoteni na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči izven države, nosijo na levem rokavu na bluzi in vetrovki delovne uniforme, jakni, srajci z dolgimi rokavi, majici s kratkimi ali dolgimi rokavi, delovnem kombinezonu, lahko pa tudi na zaščitni obleki na levem rokavu pod ramenskim šivom in nad oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije oznako v obliki zastave Republike Slovenije, na desnem rokavu v isti višini pa oznako mednarodne organizacije v okviru katere se naloge opravljajo. Na levi strani na prsih pripadniki nosijo namesto napisa CIVILNA ZAŠČITA napis SLOVENIA in mednarodno oznako civilne zaščite. Na brezrokavniku se mednarodna oznaka civilne zaščite nosi nad oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Na hrbtni strani imajo lahko pripadniki, ki so napoteni na opravljanje nalog izven države ime enote ali sestave oziroma napis CIVIL PROTECTION in napis SLOVENIA.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2008-5
Ljubljana, dne 12. marca 2008
EVA 2008-1911-0004
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo