Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1027. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci, stran 2607.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US: U-I-34/98, 36/00), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 108/03), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB 5) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 13. redni seji dne 28. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci (Uradni list RS, št. 122/07) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa sta izpisana ime in sedež osnovne šole.«
2. člen
Vsa druga določila Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-1/2008
Šalovci, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost