Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1019. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Razkrižje, stran 2600.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN-UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) in s soglasjem občinskega sveta izdajam naslednji
S K L E P
o imenovanju poveljnika civilne zaščite Občine Razkrižje
1. člen
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Razkrižje se za poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje imenuje Oto Smolkovič, rojen 12. 3. 1961, stanujoč Razkrižje 21 b, Ljutomer.
2. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Razkrižje je za svoje delo odgovoren županu ter nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite. Odgovornost poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje se nanaša zlasti na uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.
3. člen
Imenovanje poveljnika Civilne zaščite Občine Razkrižje traja do preklica.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha poveljstvo Civilne zaščite Občine Razkrižje Cirilu Zanjkoviču, roj. 5. 7. 1945, stanujočemu Gibina 8, Ljutomer.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-0001/2008-1
Šafarsko, dne 29. februarja 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost