Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1016. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in okoljskega poročila, stran 2598.

Na podlagi 50. in 60. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Novo mesto objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti in okoljskega poročila
1. Javno se razgrne:
– dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o.,
– okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti, ki ga je izdelalo podjetje Chronos d.o.o.
2. Prostorski akt določa pogoje za urejanje območja vzhodno ob tovarni Adria Mobil, namenjeno proizvodnim, obrtnim in storitvenim dejavnostim ter parkiriščem.
3. Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, od petka, 21. 3. 2008 do vključno ponedeljka, 21. 4. 2008.
4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta in okoljskega poročila bo v sredo, 16. aprila 2008, ob 16. uri v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
5. Na javni obravnavi bodo pripravljavec in izdelovalca prostorski akt ter okoljsko poročilo podrobneje obrazložili in prisotnim podali dodatna pojasnila.
6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjeni osnutek prostorskega akta in na okoljsko poročilo na naslov Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali pa jih na kraju razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
7. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v časopisu Dolenjski list ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila.
Št. 350-05-10/2004
Novo mesto, dne 11. marca 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost