Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2008 z dne 18. 3. 2008

Kazalo

1005. Odlok o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Črna na Koroškem, stran 2587.

Na podlagi 10. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 8. redni seji dne 6. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o plačilu takse za obremenjevanje tal na območju Občine Črna na Koroškem
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se določajo višina, obračunavanje ter plačevanje takse za obremenjevanje tal (v nadaljevanju: taksa) na območju Občine Črna na Koroškem.
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo takse so gospodinjstva, podjetniki in pravne osebe na celotnem območju Občine Črna na Koroškem.
3. člen
(višina takse)
Višina takse znaša 12,404 EUR/m3 oziroma 0,8063 EUR/osebo na mesec brez DDV.
4. člen
(namen pobrane takse)
Zbrana sredstva so namenska. Uporabljajo se izključno za izvedbo projekta Sanacija deponije Lokovica in zagotovitev dodatnih zmogljivosti odlaganja odpadkov.
5. člen
(obračunavanje takse)
Takso obračunava Občina Črna na Koroškem na osnovi podatkov o zavezancih in jo mesečno odvaja izvajalcu javne službe odvoza in odlaganja odpadkov Javnemu komunalnemu podjetju Log, Ravne na Koroškem.
6. člen
(trajanje obračunavanja takse)
Obračunavanje takse zavezancem traja 28 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
7. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-0004/2007
Črna na Koroškem, dne 10. marca 2008
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost