Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

680. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 1693.

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) je po predhodnem soglasju ministrice za zdravje Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na seji 1/2008 dne 20. 2. 2008 sprejela
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07) se v IV. točki prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na status in kategorije je:
a) pripravnik = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 4,192) x 1,2%,
b) zdravnik sekundarij in mladi raziskovalec = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 5,24) x 1,2%,
c) specializant = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 7,08) x 1,2%,
č) doktor dentalne medicine = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 7,71) x 1,2%,
d) zdravnik splošne medicine = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 7,71) x 1,2%,
e) specialist = osnovna plača zdravnika (izhodiščna bruto plača v negospodarstvu x 9,35) x 1,2%.«.
II.
Za IV. točko se doda nova IV.a točka, ki se glasi:
»IV.a Članarina zdravnikov, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 100,00 eurov letno«.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2008-3
Ljubljana, dne 20. februarja 2008
EVA 2007-2711-0124
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
Vojko Kanič l.r.

AAA Zlata odličnost