Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, stran 1691.

Na podlagi 49. člena in 163. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 ZON-UPB2), 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik
1. člen
V drugem členu Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 1/94), se na koncu prvega odstavka za besedilom »k.o. Okroglice« doda » ter parcela št. 80/2, k.o. Okroglice.
2. člen
V tretjem členu se za besedilom »lastnik parcele št. 195/2« doda besedilo »in št. 80/2«.
3. člen
V 9. členu se besedna zveza »Zakona o naravni in kulturni dediščini« spremeni v »Zakona o ohranjanju narave«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0009/2007
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost