Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

674. Odlok o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče, stran 1689.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in v skladu s Pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o združitvi in preimenovanju dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče
1. člen
Na območju Občine Sevnica se združita in preimenujeta del naselja Gabrje in del naselja Goveji Dol v Križišče.
2. člen
Območje in ime novega naselja Križišče je prikazano v kartografskih prikazih ROTE in EHIŠ v merilu 1:6000. Kartografski prikazi so sestavni del tega odloka in se hranijo na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Sevnica, kjer so na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdela se seznam hišnih številk starega in novega stanja.
3. člen
V naselju Gabrje se ukinejo hišne številke 9, 9a, 10, 10a, 11, 16, 17, 18 in 19, v naselju Goveji Dol se ukinejo hišne številke 11, 12, 13 in 13a. Le-te se preštevilčijo in preimenujejo v naselje Križišče.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
5. člen
Vsi stroški, povezani s preimenovanjem dela naselja Gabrje in dela naselja Goveji Dol v Križišče, bremenijo občane tega naselja.
Lastniki oziroma upravljavci stavbe so dolžni zamenjati staro tablico s hišno številko z novo.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava v Sevnici, mora izvesti predlagano spremembo v roku šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0001/2008
Sevnica, dne 18. februarja 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost