Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

672. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 1688.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07), 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02 in 59/03) je Občinski svet Občine Pivka na 11. seji dne 13. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02, 59/03)
1. člen
V 9. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 24/99, 24/01, 3/02, 59/03) se v četrtem odstavku beseda »petkratna« nadomesti z besedo »desetkratna«.
Peti odstavek 9. člena se črta.
2. člen
V 11. členu se na konca doda nov odstavek, ki se glasi:
»Lastnik stanovanja oziroma poslovnega prostora je dolžan sporočiti najemnika prostora, kolikor ga le-temu oddaja, in spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila.
Kolikor najemnik ali lastnik ne sporočijo občinski upravi Občine Pivka sprememb v zvezi z najemom ali lastništvom stanovanja, poslovnega prostora oziroma nepremičnine, ki vplivajo na odmero nadomestila, se šteje, da je zavezanec v celoti lastnik nepremičnine. Na podlagi tega občinska uprava lahko po pozivu lastnika vključi zavezanca v evidenco nadomestila po uradni dolžnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se uporablja vključno z odmero v letu 2008 dalje.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost