Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka, stran 1688.

Na podlagi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 75/04, 103/04, 21/05), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06) je Občinski svet Občine Pivka na 11. seji dne 13. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Pivka
1. člen
V petem odstavku 6. člena odloka se črtajo vse alineje naštetih posameznih vodov javne infrastrukture z odstotki ter se nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
»
– kanalizacijsko omrežje – fekalno meteorno        32%
– kanalizacijsko omrežje meteorno             18%
– vodovodno omrežje                    23%
– cestno omrežje – asfalt+pločniki            25%
– cestno omrežje – asfalt brez pločnikov         20%
– cestno omrežje – makadam                15%
– omrežje javne razsvetljave                6%
– hidrantno omrežje                    4%
– urejene rekreacijske površine (v oddaljenost do     10%
1000 m zračne linije)
– urejeno igrišče (v oddaljenost do 1000 m zračne    5%«.
linije)
2. člen
V šestem odstavku 6. člena se za šestim kvadrantom v tabeli doda novo alinejo z besedilom »večstanovanjska gradnja (kar šteje objekte s tremi in več stanovanji) faktor 0,7«.
3. člen
V poglavju oprostitev in olajšav se v 7. členu odloka briše celotno tabelo ter se jo nadomesti s tabelo:
»
+-------------------------------------------------+-----------+
|                         |   faktor|
+-------------------------------------------------+-----------+
|1. skupina – območje Pivke in Petelinj      |     1|
+-------------------------------------------------+-----------+
|2. skupina – Kal, Dolnja Košana, Neverke, Selce, |    0,9|
|Slovenska vas, Zagorje, Gradec, Trnje, Klenik,  |      |
|Parje, Drskovče                 |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
|3. skupina – Nadanje selo, Mala Pristava, Velika |    0,7|
|Pristava, Stara Sušica, Nova Sušica, Narin,   |      |
|Šmihel, Ribnica, Gornja Košana, Palčje, Buje,  |      |
|Čepno, Suhorje, Volče, Juršče, Šilentabor    |      |
+-------------------------------------------------+-----------+
                               «.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost