Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

668. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica, stran 1686.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) Občina Žirovnica sprejema
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica in dopolnjenega okoljskega poročila za potrebe obrtno-poslovne cone Žirovnica
Javna razgrnitev bo potekala v preddverju Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, od četrtka, 6. marca 2008 do ponedeljka, 7. aprila 2008, vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure, ob sredah pa tudi od 14.00 do 16.30 ure.
V času javne razgrnitve bo v ponedeljek, 31. 3. 2008, s pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih Čopove hiše, Žirovnica 14, Žirovnica, opravljena tudi javna obravnava k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev in dopolnjenemu okoljskemu poročilu.
Spremembe in dopolnitve ne spreminjajo namenske rabe zemljišč, pač pa se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje znotraj obstoječe namenske rabe.
Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu. Pripombe k dopolnjenem osnutku obeh aktov lahko občani in zainteresirana javnost vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4270 Žirovnica oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
Št. 350-0018/2007
Breznica, dne 19. februarja 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost