Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

666. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto, stran 1677.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo, 4/08) Mestna občina Novo mesto objavlja
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto
1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto, ki ga je pod številko 1/2008 izdelalo podjetje Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
2. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Univerzitetni kampus Novo mesto bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, od torka, 4. 3. 2008 do vključno srede, 2. 4. 2008.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v ponedeljek, 17. 3. 2008, ob 15.30 uri, v sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1., 2. nadstropje.
4. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.
5. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na razgrnitvenem mestu vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v časopisu Dolenjski list ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi gradivo dopolnjenega osnutka.
Št. 3505-13/2007
Novo mesto, dne 18. februarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost