Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

664. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 1673.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 10. seji dne 12. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
Programi                Cena na otroka
-------------------------------------------------------------
Prva starostna skupina (1–3 let)    429,79 EUR
Druga starostna skupina (homogeni    294,58 EUR
in heterogeni oddelek)
Kombinirani oddelek (3–4 let)      336,32 EUR.
Cene programov, določene v prvem odstavku tega člena, veljajo kot osnova za izračun plačila staršev.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ en mesec in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven Občine Medvode, za mesec julij in avgust pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ za en mesec.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji (Uradni list RS, št. 26/04, 25/05).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s prvim dnem v mesecu po njegovi objavi.
Št. 602-4/08
Medvode, dne 12. februarja 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost