Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

660. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik, stran 1668.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 51. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 12. seji dne 13. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 12/00, 16/01, 112/04 in 17/06) se v 16. členu črta druga alinea petega odstavka.
2. člen
Črtata se prva alineja petega odstavka ter šesti odstavek 16. člena.
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prispevku za razširjeno reprodukcijo pri vodooskrbi in povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije (Uradni list RS, št. 27/98).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer se 2. člen začne uporabljati 15. 4. 2008.
Št. 01504-35/1999
Kamnik, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost