Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

657. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1665.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Zakona o javnih cestah (uradno prečiščeno besedilo ZJC – UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica na nepremičninah, na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Zemljišča s:
– parc. št. 1304/97, pot v izmeri 667 m2, vpisana v vl. št. 542, k.o. Bločice, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 801/18, neplodno v izmeri 1245 m2, vpisana v vl. št. 220, k.o. Unec, vknjižena kot družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Cerknica,
– parc. št. 993/146, pot v izmeri 1860 m2, vpisana v vl. št. 1944, k.o. Rakek vknjižena kot javno dobro – ceste,
– parc. št. 77/287, pot v izmeri 2535 m2, vpisana v vl. št. 32, k.o. Lipsenj, vknjižena kot Družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Cerknica,
– parc. št. 3517/3, cesta v izmeri 9339 m2, vpisana v vl. št. 2225, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 3517/5, neplodno v izmeri 79 m2, vpisana v vl. št. 2225, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro,
– parc. št. 3524, pot v izmeri 1895 m2, vpisana v vl. št. 2214, k.o. Dolenja vas, vknjižena kot javno dobro, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-3-0002/2008
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost