Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

656. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, stran 1665.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 41/99), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 41/99) in 18. in 101. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica
1.
Zemljišču s parc. št. 3517/5, neplodno, v površini 79 m2, vpisani v vl. št. 2225, k.o. Dolenja vas, vpisana kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda občinska uprava na podlagi tega sklepa. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
3.
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-15/2006-10
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost