Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

655. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica, stran 1665.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03, 33/07) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica
1. člen
Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 17/06) se v 2. členu spremeni in dopolni tako, da se 2. člen pravilno glasi:
»Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina) lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah:
– na delih ureditvenih območij naselij, kot so določena z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov občine;
– izven njih na obstoječih infrastrukturnih omrežjih in objektih in območjih predvidenih za gradnjo infrastrukturnih omrežij in objektov.
Območja, na katerih so predvidene prostorske ureditve v javno korist in na katerih lahko občina uveljavlja predkupno pravico, sestavljajo naslednje parcele:
– v območju naselja Grahovo, kjer je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta;
– območje Solzna: 1825, 1277/3, 1277/4, 1287, 1272 in 1273, vse k.o. Grahovo;
– v območju naselja Begunje pri Cerknici, in sicer zemljišča s parc. št.: 1477/1, 1479/1, 1551/1, 1550, 1549/1, 1555/1, 1554/1 in 1560/1, vse k.o. Begunje pri Cerknici.
Na teh območjih Občina Cerknica uveljavlja predkupno pravico, saj je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes.«
2. člen
Kartografsko gradivo, iz katerega je razvidno območje predkupne pravice, je na vpogled na Občini Cerknica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-1/2006
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost