Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

652. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo, stran 1662.

Na podlagi 64. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/05 in 37/06)
stranke:
GZS – Združenje za gozdarstvo, na strani delodajalcev
in
Sindikat Gozdarstva Slovenije, na strani delojemalcev
sklepata:
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
1. Osnovne plače
Višine najnižjih osnovnih bruto plač po posameznih tarifnih razredih ločeno za netipična (A) in tipična (B) gozdarska dela po Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije, veljavnih za avgust 2007, se za januar 2008 povečajo za 3,7% in za mesec januar 2008 in dalje znašajo:
+-----------------------------------+--------------+-----------+
|     Tarifni razred      |   A    |   B   |
|                  +--------------------------+
|                  | Najnižja osnovna bruto |
|                  |plača za polni delovni čas|
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|    |              |   EUR   |  EUR  |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   I|Enostavna dela       |  557,65  |  557,65 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   II|Manj zahtevna dela     |  564,44  |  634,21 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|  III|Srednje zahtevna dela   |  575,74  |  717,39 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   IV|Zahtevna dela       |  598,35  |  761,65 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   V|Bolj zahtevna dela     |  670,05  |  781,56 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   VI|Zelo zahtevna dela     |  789,53  |  821,40 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|  VII|Visoko zahtevna dela    |  889,19  | 1012,52 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|  VIII|Najbolj zahtevna dela   |  1053,60  | 1197,46 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
|   IX|Izjemno zahtevna dela   |  1259,10  | 1431,73 |
+-------+---------------------------+--------------+-----------+
2. Uskladitve plač
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so najnižje osnovne bruto plače iz prejšnje točke usklajene z inflacijo v letu 2007.
3. Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust najmanj v višini 700 € za poln delovni čas in ne več kot določa podzakonski akt Vlade RS. Izplačilo posameznemu delavcu je vezano na pravico do letnega dopusta, ki se delavcu odmerja v skladu z ZDR in ZDR-A.
4. Prehrana med delom
Delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini zgornjega zneska, določenega s podzakonskim aktom Vlade RS.
5. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 60% stroškov javnega prevoza. Če ta ni organiziran, mu pripada za vsak kilometer znesek, določen s podzakonskim aktom Vlade RS.
6. Službena potovanja
Delavcu pripada povračilo stroškov na službenem potovanju v skladu s podzakonskim aktom Vlade RS.
7. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga začne veljati s podpisom obeh strank, uporablja pa se od 1. 1. 2008. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2008 in se njena veljavnost podaljša vsako leto za eno leto kolikor se stranki kolektivne pogodbe ne dogovorita drugače.
Z dnem ko začne veljati ta tarifna priloga, preneha veljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo (Uradni list RS, št. 37/06), sklenjena 23. 2. 2006.
Tarifna priloga se vpiše v razvid kolektivnih pogodb pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Ostalo
Podpisnik delodajalcev je dolžan seznaniti vse članice Združenja za gozdarstvo in Združenje delodajalcev Slovenije takoj po podpisu te tarifne priloge zaradi pravočasne uporabe.
Ljubljana, dne 12. februarja 2008
Predstavnik delodajalcev
GZS – Združenje
za gozdarstvo
Predsednik UO
mag. Branko Južnič l.r.
 
Predstavnik delojemalcev
Sindikat gozdarstva Slovenije
Predsednik
Marko Fičur l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 13. 2. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-1/2005/6 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 29.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti