Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

651. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), stran 1661.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) in na podlagi 3. člena Statuta Turistično gostinske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije je upravni odbor Turistično gostinska zbornica na 5. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina odpisa (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki se šteje v gostinski dejavnosti za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja.
Kot kalo, razsip, razbitje in okvara se štejejo izgube na blagu, ki nastanejo zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, izhlapevanje, krčenje, topljenje in podobno) in uničenje blaga zaradi ravnanja (manipulacije) z blagom v gostinskih obratovalnicah. Običajni primanjkljaj in uničenje blaga se ne šteje za jemanje blaga za neposredne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomenijo najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za gostince, ki v svojih aktih nimajo določenih stopenj običajnega odpisa oziroma uničenja blaga.
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do višine, določene s tem pravilnikom, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost. Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
3. člen
Gostinci evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem stanju (olje, kis, pijače ipd.) ali v sipkem stanju (moka, sladkor, sol ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga,
– z izrednim popisom blaga v obratu ali skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob običajnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v gostinstvu šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:
A) Živilski izdelki:
1. sadje in zelenjava              5,00
2. meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca  2,00
ter izdelki rastlinskega izvora, ki imajo
podobne lastnosti kot mesni in mlečni izdelki
3. ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in  3,00
zmrznjeni), razen embaliranih
4. pekovski in slaščičarski izdelki       4,00
5. ostali embalirani živilski izdelki      0,50
B) Embalaža (vračljiva):
– steklena                    0,50
– ostala                     0,25
C) Drugi izdelki široke porabe:
– lomljivi izdelki (izdelki iz stekla: kozarci, 2,50
steklenice, vrči, lučke ipd.)
– plastični, keramični ali porcelanski izdelki  1,00
za gostinstvo
– ostali drobni inventar (pribor, kuhinjski in  0,50.
strežni inventar)
III. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalu, razsipu, razbitju in okvari), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 30/99.
Predsednik
Turistično gostinske zbornice pri GZS
Danilo Daneu l.r.

AAA Zlata odličnost