Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

647. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca, stran 1656.

Ministrstvo za kulturo, izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) v povezavi s 33. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca, na vlogo z dne 14. 1. 2008 strank PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvořakova ulica 9, 1000 Ljubljana, SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA – ZVEZA GORNIŠKIH KLUBOV, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, in PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA, Savska cesta 1, 4281 Mojstrana, ki jih zastopa notarka Mateja Andrejašič, Partizanska c. 10F, Kranj,
s o g l a s j e
k aktu o ustanovitvi Ustanove Avgusta Delavca, ki ga je v obliki notarskega zapisa pod opr. št. SV 11/08 z dne 7. 1. 2008 sestavila notarka Mateja Andrejašič iz Kranja in iz katerega med drugim izhaja:
– da so ustanovitelji ustanove:
1. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvořakova ulica 9, 1000 Ljubljana,
2. SLOVENSKI GORNIŠKI KLUB SKALA – ZVEZA GORNIŠKIH KLUBOV, Ob Ljubljanici 42, 1000 Ljubljana, in
3. PLANINSKO DRUŠTVO DOVJE - MOJSTRANA, Savska cesta 1, 4281 Mojstrana;
– da se ustanova imenuje Ustanova Avgusta Delavca in ima sedež v Mojstrani, Savska cesta 1;
– da je namen ustanove splošno koristen, njen namen sta namreč izgradnja in delovanje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani;
– da ustanovitveno premoženje obsega že vplačana denarna sredstva v višini 3.000,00 EUR;
– da so člani prve uprave: Srečko Gabrič, Miloš Čas, Irena Lačen Benedičič in Mirko Eržen.
Št. 0140-17/2007/4
Ljubljana, dne 21. januarja 2008
EVA 2008-3511-0018
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost