Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

645. Pravilnik o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, stran 1656.

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07) se v Prilogi 1 v točki 2.1 v petem odstavku črta besedilo »in pod pogojem da v 250-metrskem varovalnem pasu okoli rastlinjaka ali drugega zaprtega prostora v zadnjih 3 rastnih dobah ni bila potrjena okužba z letalno obliko hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (v nadaljnjem besedilu: hmeljeva uvelost)«.
2. člen
V Prilogi 2 se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Certificirane sadike A se pridobijo z razmnoževanjem uradno potrjenih osnovnih matičnih rastlin. Razmnoževanje poteka v rastlinjaku ali v drugem zavarovanem prostoru v razmerah, ki preprečujejo možnost okužb z zračnimi ali talnimi vektorji. Za vzgojo certificiranih sadik A se uporabi rastni substrat, ki je bil steriliziran ali testiran na ogorčice iz Priloge 3 tega pravilnika.
Certificirane sadike A se utrdijo oziroma donegujejo na prostem, v senčnici ali mrežniku, pod pogojem, da na površini, na kateri poteka utrjevanje, še ni bila potrjena okužba z blago ali letalno obliko hmeljeve uvelosti. Okoli površin za utrjevanje certificiranih sadik A mora biti najmanj dvometrski pas, ki mora biti ali brez vseh rastlin ali pa stalno košen. Sadike ne smejo priti v stik z ogorčicami iz Priloge 3 tega pravilnika. V ta namen je treba zemljo v tleh predhodno testirati na prisotnost ogorčic iz Priloge 3 tega pravilnika ali pa sadike posaditi v sterilirizan rastni substrat v lončke, ki se postavijo na folijo, da se prepreči neposreden stik korenin s tlemi. Sadike različnih sort hmelja morajo biti med seboj ločene in označene najmanj z imenom sorte in oznako partije. Če se sadike utrjujejo tako, da neposreden stik korenin z zemljo ni preprečen, mora biti s testiranjem vzorcev zemlje v imenovanem laboratoriju ugotovljeno, da v njej niso prisotne ogorčice in drugi škodljivi organizmi iz Priloge 3 tega pravilnika, ki se prenašajo z zemljo. Površine za utrjevanje certificiranih sadik A se smejo uporabljati samo za ta namen. Biti morajo ograjene oziroma prostorsko ločene od ostalih površin tako, da ni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin. Vstop v ograjeni prostor se omogoči samo zaposlenim. Ob vstopu mora biti predpražnik ali korito z razkužilom širokega spektra. Zagotovljeno mora biti čiščenje in razkuževanje opreme in orodja, ki se uporablja pri pridelavi. Zagotovljen mora biti nekontaminiran vodni vir.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2007
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2008-2311-0026
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost