Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2008 z dne 25. 2. 2008

Kazalo

643. Pravilnik o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča, stran 1653.

Na podlagi petega odstavka 57. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča
1. člen
S tem pravilnikom se določa največji dovoljeni ugrez ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča do obale terminala za razsute tovore (v nadaljnjem besedilu: bazen).
2. člen
(1) V normalnih vremenskih pogojih in ob vsakem času je v bazenu dovoljena plovba ladji z največjim ugrezom do 16,70 metra.
(2) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko izjemoma dovoli plovbo v bazenu ladji z največjim ugrezom do 17,20 metra, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– plima mora presegati višino srednje vode, da ne pride do dotika ladje z morskim dnom,
– napoved vremenskih razmer mora biti primerna in
– ladja mora uporabiti odrejeno število vlačilcev.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljalec pristanišča oziroma ladja poda vlogo Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ki o tem odloči z odločbo.
3. člen
Upravljalec koprskega tovornega pristanišča mora najmanj enkrat letno in ob vsaki spremembi globine v bazenu, ki odstopa za več kot 10 centimetrov od predhodno deklarirane, Upravi Republike Slovenije za pomorstvo dostaviti podatke o stanju globin in njegovih spremembah.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o največjem dovoljenem ugrezu ladij za plovbo v III. bazenu koprskega pristanišča (Uradni list RS, št. 11/98).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008/15
Ljubljana, dne 5. februarja 2008
EVA 2008-2411-0024
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost