Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2008 z dne 22. 2. 2008

Kazalo

636. Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov, stran 1643.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB-1 in 102/07 – ZDRad) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o določitvi upoštevnih trgov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt določa proizvodne oziroma storitvene in geografske trge za potrebe predhodnega urejanja trga elektronskih komunikacij na določenem geografskem območju (v nadaljnjem besedilu: upoštevni trgi).
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Rezidenčni uporabniki so fizične osebe, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve, razen samostojni podjetniki posamezniki.
2. Poslovni uporabniki so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve.
3. Test treh meril je kumulativno merilo, kot ga določa Priporočilo Evropske komisije o upoštevnih trgih proizvodov in storitev na področju elektronskih komunikacij (UL L 344/65, 28. 12. 2007; v nadaljevanju: Priporočilo).
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB-1 in 102/07 – ZDRad).
DOLOČITEV UPOŠTEVNIH TRGOV
3. člen
(upoštevni trgi)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije na geografskem območju Republike Slovenije v skladu z opredeljenimi upoštevnimi trgi iz Priporočila določa naslednje upoštevne trge:
1. Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne in poslovne uporabnike (maloprodajni trg).
2. Posredovanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji (medoperaterski trg).
3. Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg).
4. Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg).
5. Širokopasovni dostop (medoperaterski trg).
6. Dostopovni deli zakupljenih vodov ne glede na tehnologijo, ki zagotavlja zakupljeno ali dodeljeno zmogljivost (medoperaterski trg).
7. Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(prehod na novo ureditev)
Za upoštevne trge iz Splošnega akta o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS, št. 77/04), ki niso navedeni v 3. členu tega splošnega akta in na katerih v skladu z zadnjo opravljeno analizo ni učinkovite konkurence, bo Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije skladno s Priporočilom v analizi izvedla test treh meril in na podlagi slednjega ugotovila, ali so ti trgi še lahko predmet predhodnega urejanja.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov (Uradni list RS, št. 77/04).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. februarja 2008
EVA 2008-2111-0041
Tomaž Simonič l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti