Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2008 z dne 30. 1. 2008

Kazalo

321. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, stran 687.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-55/2007-4/ZP-13, z dne 22. 1. 2008, družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, PETROL PLIN, d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA, proizvodnja in distribucija energetskih medijev, d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalci gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, izdajajo
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem
1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem, na katerem izvajajo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbe PETROL, d.d., Ljubljana, PETROL PLIN, d.o.o. in PETROL Energetika, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1622 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,0913 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,2696 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 0,3553 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 140/06).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. februarja 2008.
Št. 2065/07
Ravne na Koroškem, dne 18. januarja 2008
EVA 2008-2111-0036
PETROL, d.d., Ljubljana
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
 
Član uprave
Boštjan Napast l.r.
 
PETROL PLIN, d.o.o.
Direktor
Štefan Mitja Lebar l.r.
 
PETROL Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

AAA Zlata odličnost