Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

302. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 631.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Puconci – UPB-1 (Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na seji dne 6. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1.
Na nepremičninah s parc. št. 1305/1, 1305/2, 1339, 135, 981, 951, 384, 1, k.o. Vadarci, se ukine javno dobro.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Puconci.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 711-0005/2007
Puconci, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.