Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

297. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško, stran 627.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 4. člena Odloka o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02) izdajam
S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju Občine Krško, določena v Odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v Občini Krško na dan 31. 12. 2007 znaša 825 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2008 znaša:
1. za ureditveno območje naselja   1,1%
tipa E (Krško)                 (9,08 €/m2),
2. za ureditveno območje naselja   0,9%
tipa D (Leskovec pri Krškem,          (7,43 €/m2),
Brestanica, Senovo)
3. za ureditveno območje naselja   0,8%
tipa C2 (Raka, Podbočje,            (6,60 €/m2),
Koprivnica)
4. za ureditveno območje naselja   0,7%
tipa C1 (Veliki Podlog, Drnovo,         (5,78 €/m2),
Zdole, Veliki Trn, Dolenja vas,
Senuše, Gora, Rožno, Gorenji
Leskovec, Brezje, Črneča vas)
5. za ureditvena območja vseh     0,6%
ostalih naselij                 (4,95 €/m2).
IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od povprečne gradbene cene (123,75 €/m2) od tega za:
1. individualno komunalno rabo     40%   (49,50 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo      60%   (74,25 €/m2).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 422-15/2008-O509
Krško, dne 11. januarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.