Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

293. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 617.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice (v nadaljevanju SDZN). Predmet sprememb se nanaša na prenovo in sanacijo degradiranega območja znotraj mesta Brežice, na katerem se predvidi gradnja novih večstanovanjskih in enostanovanjskih objektov. Na celotnem območju osnovnega zazidalnega načrta bo omogočena postavitev enostavnih objektov.
II.
Dopolnjen osnutek SDZN se javno razgrne na Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.
III.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 31. 1. 2008 do vključno 29. 2. 2008.
IV.
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo dne 20. 2. 2008 ob 15.00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.
V.
Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek SDZN, zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v knjigi pripomb, ki bosta na Občini Brežice in Krajevni skupnosti Šentlenart ter na javni obravnavi ali jih posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Brežice (http://www.brezice.si) ter na Radiu Aktual.
Št. 3505-12/2006
Brežice, dne 22. januarja 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.