Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

288. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 598.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega ter drugega odstavka 7. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike Slovenije na 3. seji dne 23. 1. 2008
i z v o l i l
predsednike, podpredsednike in člane komisij Državnega sveta Republike Slovenije
l.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev:
predsednik: Bogomir Vnučec
podpredsednik: Jože Mihelčič
člani:
– Rajko Fajt
– Darko Fras
– Milan Ozimič
– Anton Peršak
– mag. Dušan Semolič
– Jože Slivšek
– Jernej Verbič.
ll.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve:
predsednik: Vincenc Otoničar
podpredsednik: Drago Bahun
člani:
– dr. Zoltan Jan
– Bojan Kekec
– Alojz Kovšca
– Borut Meh
– Peter Požun
– Rastislav Jože Reven
– dr. Andrej Rus
– Branimir Štrukelj
– Drago Žura.
lll.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:
predsednik: mag. Stojan Binder
podpredsednik: Alojz Kovšca
člani:
– Rudi Cipot
– mag. Dušan Črnigoj
– Toni Dragar
– prof. dr. Janvit Golob
– Lidija Jerkič
– Branko Majes
– prof. dr. Jože Mencinger
– Bojan Papič
– Boris Šuštaršič
– Peter Vrisk.
IV.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:
predsednik: dr. Zoltan Jan
podpredsednik: Matej Arčon
člani:
– Drago Bahun
– Rajko Fajt
– prof.dr. Janvit Golob
– prof. dr. Jože Mencinger
– Bojan Papič
– Anton Peršak
– Branimir Štrukelj
– Drago Žura.
V.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:
predsednik: Boris Šuštaršič
podpredsednik: Peter Požun
člani:
– mag. Stojan Binder
– Rudi Cipot
– prof. dr. Janvit Golob
– Alojz Kovšca
– Jernej Lampret
– dr. Andrej Rus
– mag. Dušan Semolič.
VI.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:
predsednik: Darko Fras
podpredsednik: Jernej Verbič
člani:
– Matej Arčon
– Bojan Kekec
– Marijan Klemenc
– Jože Korže
– Jernej Lampret
– Jože Mihelčič
– Drago Ščernjavič
– Cvetko Zupančič.
VII.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Jože Korže
člani:
– Marijan Klemenc
– Branko Majes
– Borut Meh
– Jože Mihelčič
– Vincenc Otoničar
– Rastislav Jože Reven
– Jože Slivšek
– Drago Ščernjavič
– Peter Vrisk.
VIII.
Za podpredsednico Mandatno-imunitetne komisije se izvoli Lidija Jerkič.
Št. 020-02/92-30/5
Ljubljana, dne 23. januarja 2008
Predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije
mag. Blaž Kavčič l.r.