Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2008 z dne 28. 1. 2008

Kazalo

287. Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 597.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 75. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike Slovenije na 3. seji dne 23. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I.
Ustanovijo se:
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II.
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
Komisija za državno ureditev obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– notranje zadeve države,
– pravosodni sistem države,
– javno upravo države,
– obrambo države.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje zunanjih zadev države,
– položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu,
– zadeve Evropske unije,
– sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
– položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
– ekonomski položaj in problematika malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in druga problematika gostinstva in obrti,
– spremljanje razvoja turizma in njegove promocije,
– področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– socialno varstvo,
– zdravstveno varstvo,
– delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– varstvo invalidov,
– varstvo otrok in družine.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
– kultura, mediji in šport,
– znanost in tehnologija.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov, in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– lokalna samouprava,
– regionalni razvoj,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– prehrambena industrija,
– veterinarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije poleg zadev, ki izhajajo iz Zakona o Državnem svetu in Poslovnika Državnega sveta, opravlja še naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb poslovnika in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge za razlago določb Poslovnika Državnega sveta in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta,
– obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-02/92-30/5
Ljubljana, dne 23. januarja 2008
Predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije
mag. Blaž Kavčič l.r.