Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

286. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju, stran 594.

Na podlagi 40. in 75. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 78/07) se v 39. členu v tretjem odstavku za številko »7.« doda besedi »in 8.«.
2. člen
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »16. januarja 2008.« nadomesti z besedilom »31. avgusta 2008.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-98/2007
Ljubljana, dne 14. januarja 2007
EVA 2007-3311-0097
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport