Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

281. Sklep: (št. 13.6–241) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 590.

Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec je na 13. seji, dne 18. decembra 2007, skladno s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) v zvezi z odprodajo zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec sprejel naslednji
S K L E P:
(št. 13.6–241)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se zemljišče s par. št. 1104/1, k.o. Šmartno, ki v naravi predstavlja travnik v velikosti 336,00 m2 izvzame iz režima javno dobro.
2. Prva točka tega sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem veljave.
Št. 032-44/2007
zveza spis št. 354-117/2007
Slovenj Gradec, dne 28. decembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.