Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

280. Sklep: (št. 13.7–242) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 590.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji dne 18. decembra 2007 sprejel naslednji
S K L E P:
(št. 13.7–242)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1588/6, k.o. Gradišče v izmeri 970 m2, ki v naravi predstavlja opuščeno cesto, vpisano pri zkv št. 614, k.o. Gradišče.
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-44/2007
zveza spis št. 478-71/2007
Slovenj Gradec, dne 28. decembra 2007
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.