Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

278. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006, stran 584.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 55.744.268 tisoč tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2006 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-85/2007-46
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.