Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2008 z dne 25. 1. 2008

Kazalo

276. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu, stran 581.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in 126/06) in 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 11. redni seji dne 22. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
1.
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec storitev Zavod sv. Terezije:
– za neposredno socialno oskrbo 11,55 EUR/efektivno uro,
– za vodenje in koordinacijo v višini 2,86 EUR/efektivno uro.
Cena storitve pomoči družini na domu znaša 14,41 EUR/efektivno uro in velja od 1. 2. 2008.
Cena dostave kosila znaša 2,31 EUR in velja od 1. 2. 2008.
2.
Občina Dobrepolje subvencionira:
– ceno storitve pomoči družini na domu v višini 60%, v znesku 6,93 EUR,
– ceno dostave kosila v višini 60%, v znesku 1,38 EUR.
Občina Dobrepolje financira:
– ceno za vodenje in koordinacijo v višini 100%, v znesku 2,86 EUR.
Po odbitih subvencijah znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike 4,62 EUR/ efektivno uro. Cena dostave kosil na dom znaša za uporabnika 0,93 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/06
Dobrepolje, dne 22. januarja 2008
Župan
Občina Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.